• کتاب صوتی معروف شویم و معروف بمانیم

 • این کتاب که با زیر عنوانِ آموزش تحکیم روابط و محبوبیت اجتماعی و شغلی به چاپ رسیده قرار است تکنیک‌هایی پیرامون مقبول، محبوب بودن و مورد اعتمادِ اجتماعی واقع شدن را آموزش دهد.

 • هزینه ثبت نام در دوره : 100,000 ریال ثبت نام

 • وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/10/28
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/11/1 تاریخ پایان دوره : 1399/5/31
  • کتاب صوتی معروف شویم و معروف بمانیم
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان