• معجزه گراهامبل - چگونه با گوشی تلفن معجزه کنید

 • این دوره شامل فیلم آموزشی 90 دقیقه ای می باشد.

 • هزینه ثبت نام در دوره : 370,000 ریال ثبت نام

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/11/6
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/11/6 تاریخ پایان دوره : 1399/4/6
  • معجزه گراهامبل - چگونه با گوشی تلفن معجزه کنید
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان